Nákupní košík 0 položek - 0 Kč

Kontakt


Naše výhody


 • 100% náramků skladem. Zboží dokonale známe.
 • Odesílání do 24 hodin. Doručení max. do 3 dnů.
 • Doprava nad 999 Kč ZDARMA.
12.08.2023

Znamení zvěrokruhu - datum a charakteristika v bodech

Znamení zvěrokruhu, pojem astrologie, který spojuje různé oblasti lidského života s konstelací planet a hvězd na obloze. Zvěrokruh tvoří 12 znamení, a to Beran, Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy, Štír, Střelec, Kozoroh, Vodnář a Ryby.

Každé znamení má svoje vlastní charakteristiky, které jsou tradičně spojovány s určitými obdobími během roku, kdy Slunce prochází přes dané znamení. Kromě Slunce jsou také jednotlivým znamením přiřazeny planety a různé vlivy, které by měly ovlivňovat osobnost a chování lidí narozených v daném znamení.

Beran

Znamení zvěrokruhu Beran je prvním astrologickým znamením, které začíná 21. března a končí 19. dubna. Je to první znamení v pořadí a je ovlivněno planetou Mars. Berani jsou považováni za znamení kardinalní a jsou spojováni s elementem ohně.

Charakteristiky spojované se znamením Berana:

 1. Energie a odvaha: Beran je známý pro svou silnou a energickou povahu. Lidé narození v tomto znamení mají tendenci být odvážní, aktivní a připraveni se chopit výzev.

 2. Iniciativa: Beran je velmi iniciativní a má sklony jít první. Tito lidé často neváhají začít nové projekty nebo se postavit do čela, když je to potřeba.

 3. Nezávislost: Berani mají tendenci preferovat nezávislost a autonomii. Cítí se pohodlněji, když mohou dělat věci po svém a podle svých vlastních pravidel.

 4. Impulzivita: Kvůli svému silnému ohnivému charakteru mohou Berani občas jednat impulzivně a nesystémově. Může to vést k riskantním situacím, ale také k rychlému řešení problémů.

 5. Nestálost: Berani mají tendenci být netrpěliví a mohou snadno ztratit zájem o věci, které se jim zdají nudné nebo příliš pomalé.

 6. Soutěživost: Toto znamení může být soutěživé a cílevědomé. Berani se často snaží dosáhnout vynikajících výsledků a překonávat výzvy.

 7. Upřímnost: Berani často projevují svou upřímnost a otevřenost. Mají tendenci říkat věci tak, jak je vidí, a nesnaží se tolik skrývat své názory.

Býk

Znamení zvěrokruhu Býk je astrologické znamení spojené s obdobím od 20. dubna do 20. května. Je to druhé znamení v pořadí a je ovlivněno planetou Venuší. Býk je považován za znamení pevné a je spojován s elementem země.

Charakteristiky spojované se znamením Býka:

 1. Stabilita a trpělivost: Býci jsou známí svou schopností vytrvat a pracovat dlouhodobě na dosažení svých cílů. Mají tendenci vytvářet stabilní základy a postupovat pevně vpřed.

 2. Smysl pro materiální hodnoty: Mají vztah k materiálním věcem a často si cení komfortu a kvality života. Mohou být zaměřeni na hledání finanční jistoty.

 3. Praktičnost: Býci obvykle upřednostňují praktické řešení a reálné výsledky. Nejsou tolik náchylní k fantaziím a nepraktickým myšlenkám.

 4. Věrnost a spolehlivost: Jsou často věrní přátelé a partneři. Mají tendenci držet se svých slov a slibů.

 5. Smysl pro krásu: Býci mají vkus a často oceňují krásu v různých formách, ať už se jedná o umění, design nebo přírodu.

 6. Smysl pro tělesný pohyb: Mohou mít tendenci být aktivními a fyzicky zdatnými jednotlivci. Mají rádi pohyb a často si najdou nějakou fyzickou aktivitu, která je bude bavit.

 7. Přirozená rezistence k změnám: Býci mohou být někdy opatrní vůči změnám a novým situacím. Mají rádi stabilitu a mohou se bránit příliš velkým změnám.

Blíženci

Znamení zvěrokruhu Blíženci je astrologické znamení spojené s obdobím od 21. května do 20. června. Je to třetí znamení v pořadí a je ovlivněno planetou Merkur. Blíženci jsou považováni za znamení proměnlivé a jsou spojováni s elementem vzduchu.

Charakteristiky spojované se znamením Blíženců:

 1. Komunikativnost: Blíženci jsou obvykle velmi komunikativní a mají schopnost rychle se vyjadřovat. Mají rádi rozhovory a výměnu názorů.

 2. Rozmanitost zájmů: Mají sklony ke změnám zájmů a mohou být vícestranní a rozmanití. Může je zajímat široká škála témat.

 3. Intelekt a zvídavost: Jsou často inteligentní a mají silnou zvídavost. Rádi se učí novým věcem a mohou být velmi informovaní.

 4. Sociabilita: Blíženci mají tendenci být společenští a rádi interagují s různými lidmi. Mají často rozvinuté sociální schopnosti.

 5. Nestálost: Někdy mohou mít problémy s udržením pozornosti na jednom místě, což může vést k nedokončeným projektům.

 6. Pružnost: Mají schopnost přizpůsobit se různým situacím a změnám. Jsou pružní a flexibilní.

 7. Humor: Blíženci často mají smysl pro humor a mohou být dobrými vypravěči. Jsou schopni ostatní pobavit a rozveselit.

Rak

Znamení zvěrokruhu Rak je astrologické znamení spojené s obdobím od 21. června do 22. července. Je to čtvrté znamení v pořadí a je ovlivněno planetou Měsícem. Rakové jsou považováni za znamení kardinalní a jsou spojováni s elementem vody.

Charakteristiky spojované se znamením Raka:

 1. Emocionalita a citlivost: Rakové jsou známí pro svou silnou emocionální povahu. Mají tendenci projevovat své pocity a být vnímaví k pocitům druhých.

 2. Rodinnost: Rodinné vazby jsou pro ně velmi důležité. Mají sklony k péči o svou rodinu a blízké.

 3. Intuice: Mají často silnou intuici a schopnost vnímat jemné energetické signály a náznaky.

 4. Přizpůsobivost: Rakové jsou proměnlivým znamením a obvykle jsou schopni se přizpůsobit různým situacím.

 5. Opatrnost: Mohou mít tendenci být opatrní předtím, než se zapojí do nových věcí. Rádi váží všechny možnosti.

 6. Věrnost: V partnerství a přátelství jsou často loajální a věrní. Mají tendenci budovat hluboké a trvalé vztahy.

 7. Kreativita: Rakové mohou mít velkou uměleckou a kreativní stránku. Často mají sklony k umění, hudbě nebo jiným kreativním aktivitám.

Lev

Znamení zvěrokruhu Lev je astrologické znamení spojené s obdobím od 23. července do 22. srpna. Je to páté znamení v pořadí a je ovlivněno planetou Sluncem. Levové jsou považováni za znamení pevné a jsou spojováni s elementem ohně.

Charakteristiky spojované se znamením Lva:

 1. Sebedůvěra a sebevědomí: Levové mají často vysokou míru sebedůvěry a věří ve své schopnosti a hodnotu.

 2. Kreativita: Jsou často kreativní a mají sklony k umění, designu a dalším tvůrčím činnostem.

 3. Zodpovědnost: Mají tendenci přebírat odpovědnost za své činy a rozhodnutí. Jsou často vnímáni jako vůdčí postavy.

 4. Loajalita: Jsou věrní a loajální k těm, které mají rádi. Mají tendenci budovat silné a trvalé vztahy.

 5. Ochota vést: Jsou schopni a ochotni stát se vůdčími postavami ve skupinách a týmech. Mají rádi, když mohou ukázat cestu a inspirovat ostatní.

 6. Výrazná osobnost: Levové často upoutávají pozornost svou charisma a výraznou osobností.

 7. Radost a optimizmus: Mají tendenci přistupovat k životu s radostí a optimismem. Často se snaží nalézat pozitivní stránky v různých situacích.

Panna

Znamení zvěrokruhu Panna je astrologické znamení spojené s obdobím od 23. srpna do 22. září. Je to šesté znamení v pořadí a je ovlivněno planetou Merkur. Panny jsou považovány za znamení proměnlivé a jsou spojovány s elementem země.

Charakteristiky spojované se znamením Panny:

 1. Analytičnost: Panny mají tendenci analyzovat a zkoumat různé situace. Jsou schopny detailního pozorování a hledání řešení.

 2. Praktičnost: Jsou obvykle praktické a reálné. Upřednostňují funkčnost a účelnost.

 3. Pedantnost: Mají sklony k preciznosti a pečlivosti. Detaily pro ně mohou mít velký význam.

 4. Odpovědnost a zodpovědnost: Mají tendenci brát na sebe zodpovědnost za své úkoly a povinnosti.

 5. Smysl pro službu: Mají radost z pomáhání a mohou mít sklon ke službě druhým. Jsou ochotni se zapojit do pomáhajících profesí.

 6. Střídmost: Panny mají často sklony ke střídmosti a mohou se bránit nadměrným emocím nebo impulzivním rozhodnutím.

 7. Kritičnost: Mohou být kritičtí k sobě i k okolí. Mají tendenci hledat nedostatky a potenciální zlepšení.

 8. Smysl pro zdraví: Mají zájem o zdravý životní styl a péči o tělo. Zdraví a životospráva jsou pro ně důležité.

Váhy

Znamení zvěrokruhu Váhy je astrologické znamení spojené s obdobím od 23. září do 22. října. Je to sedmé znamení v pořadí a je ovlivněno planetou Venuší. Váhy jsou považovány za znamení kardinalní a jsou spojovány s elementem vzduchu.

Charakteristiky spojované se znamením Vah:

 1. Rovnováha a harmonie: Váhy mají tendenci hledat rovnováhu a harmonii ve svém životě. Snaží se najít vyvážený přístup ke všem aspektům.

 2. Sociabilita: Jsou společenští a mají rádi interakci s lidmi. Mají schopnost vytvářet přátelství a vztahy.

 3. Spravedlnost: Spravedlnost a fairness jsou pro ně důležité. Mají tendenci hájit rovnoprávnost a nespravedlivé situace je mohou vyvést z míry.

 4. Estetika: Mají smysl pro estetiku a krásu. Jsou často vnímaví k umění, designu a dalším estetickým prvkům.

 5. Diplomacie: Váhy mají schopnost řešit konflikty a problémy diplomatickým způsobem. Snaží se vyvarovat ostrých střetů.

 6. Spolupráce: Jsou ochotni pracovat s ostatními a spolupracovat na dosažení společných cílů.

 7. Nejistota: Někdy mohou mít problémy s rozhodováním, protože váhají mezi různými možnostmi.

 8. Intelekt: Mají inteligentní a analytickou mysl. Jsou schopni rychle chápat složité koncepty.

Štír

Znamení zvěrokruhu Štír je astrologické znamení spojené s obdobím od 23. října do 21. listopadu. Je to osmé znamení v pořadí a je ovlivněno planetou Plutonem (a v tradiční astrologii také Marsem). Štíři jsou považováni za znamení fixní a jsou spojováni s elementem vody.

Charakteristiky spojované se znamením Štíra:

 1. Intenzita a vášeň: Štíři mají tendenci projevovat své emoce intenzivně a vášnivě. Jsou hluboce cítící jednotlivci.

 2. Mystika a hluboké myšlení: Mají sklony k hledání hlubšího smyslu života a mohou se zajímat o duchovní a esoterické tématy.

 3. Determinace: Jsou vytrvalí a odhodlaní dosáhnout svých cílů. Jsou schopni pracovat tvrdě a vytrvat přes obtíže.

 4. Tajemství a záhadnost: Štíři mají obvykle určitou záhadnost a tajemství. Ne vždy je snadné proniknout do jejich vnitřního světa.

 5. Vnímavost: Jsou schopni vnímat i jemné nuance v interakcích s ostatními lidmi. Mají tendenci odhalovat skryté motivace.

 6. Transformace: Mají schopnost se proměňovat a přizpůsobovat se novým okolnostem. Jsou schopni se zotavit z těžkých životních situací.

 7. Smysl pro tajemno: Mají tendenci k fascinaci tajemnými a nezvyklými aspekty života.

 8. Ochota objevovat: Jsou otevřeni novým zkušenostem a mohou se cítit přitahováni k neznámému.

Střelec

Znamení zvěrokruhu Střelec je astrologické znamení spojené s obdobím od 22. listopadu do 21. prosince. Je to deváté znamení v pořadí a je ovlivněno planetou Jupiterem. Střelci jsou považováni za znamení mutabilní a jsou spojováni s elementem ohně.

Charakteristiky spojované se znamením Střelce:

 1. Optimismus: Střelci jsou obvykle optimističtí a mají tendenci vidět věci s pozitivním pohledem. Rádi hledají dobrodružství a nové možnosti.

 2. Nezávislost: Jsou nezávislí a svobodomyslní. Mají tendenci vyhledávat svobodu a široké zkušenosti.

 3. Cestování a dobrodružství: Střelci jsou často přitahováni k cestování, novým místům a dobrodružstvím. Mají zájem o objevování světa.

 4. Filozofické myšlení: Mají sklony k hlubokému myšlení a mohou se zajímat o filozofii a duchovní témata.

 5. Otevřenost: Jsou otevření různým názorům a kulturním rozdílům. Mají tendenci respektovat různorodost.

 6. Energie a nadšení: Mají často vysokou úroveň energie a nadšení pro nové projekty.

 7. Nespoutanost: Mají tendenci nechat se unášet proudem života a nespoutávat se příliš strukturami.

 8. Smysl pro spravedlnost: Mají silný smysl pro morální hodnoty a spravedlnost. Mohou se angažovat v boji za věci, kterým věří.

Kozoroh

Znamení zvěrokruhu Kozoroh je astrologické znamení spojené s obdobím od 22. prosince do 19. ledna. Je to desáté znamení v pořadí a je ovlivňováno planetou Saturn. Kozoroh je považován za znamení kardinalní a je spojován s elementem země.

Charakteristiky spojované se znamením Kozoroha:

 1. Cílevědomost a ambice: Kozorohové jsou známí pro svou silnou cílevědomost a ambice. Mají tendenci stanovit si vysoké cíle a pracovat tvrdě na jejich dosažení.

 2. Praktičnost: Jsou praktičtí a realističtí lidé, kteří si dobře uvědomují limity a možnosti. Nejčastěji se řídí racionálním myšlením.

 3. Trpělivost: Kozorohové mají často vysokou míru trpělivosti a jsou schopni dlouhodobého plánování. Jsou schopni čekat a pracovat postupně ke splnění svých cílů.

 4. Zodpovědnost: Jsou často vnímáni jako zodpovědní a spolehliví lidé. Mají tendenci plnit své povinnosti a dodržovat sliby.

 5. Vedení a autorita: Kozorohové se často stávají vůdčími postavami ve svých pracovních i osobních životech. Mají schopnost řídit a motivovat ostatní.

 6. Zájem o tradice: Jsou vázáni na tradice a historii. Může jim být důležité udržování rodinných tradic a kulturních hodnot.

 7. Opatrnost: Kozorohové mají tendenci vážit si svých kroků a nerozhodovat se bez zvážení všech aspektů situace.

Vodnář

Znamení zvěrokruhu Vodnář je astrologické znamení spojené s obdobím od 20. ledna do 18. února. Je to jedenácté znamení v pořadí a je ovlivněno planetou Uran. Vodnář je považován za znamení pevné a je spojován s elementem vzduchu.

Charakteristiky spojované se znamením Vodnáře:

 1. Originalita a nezávislost: Vodnáři jsou známí pro svou originalitu a schopnost myslit mimo zaběhnuté mantinely. Mají tendenci být nezávislí a odlišovat se od davu.

 2. Humanismus: Vodnáři často projevují zájem o dobro společnosti a lidský pokrok. Mají tendenci se angažovat v humanitárních činnostech a bojovat za spravedlnost.

 3. Kreativita: Mají schopnost přicházet s inovativními nápady a řešeními. Jsou otevřeni novým konceptům a myšlenkám.

 4. Sociální orientace: Jsou společenští a mají rádi interakci s různými lidmi. Jsou schopni vytvářet a udržovat široké spektrum přátelství.

 5. Nestandardní přístup: Vodnáři obvykle nemají rádi rutinu a stereotypy. Upřednostňují nestandardní a netradiční způsoby vyjádření a chování.

 6. Vize a budoucnost: Mají tendenci přemýšlet o budoucnosti a o globálních problémech. Jsou schopni si představit širší kontext a dlouhodobé důsledky.

 7. Svobodomyslnost: Jsou otevřeni různým názorům a rádi si vytvářejí vlastní způsob myšlení. Nepřijímají autoritu jen tak bez otázek.

Ryby

Znamení zvěrokruhu Ryby je astrologické znamení spojené s obdobím od 19. února do 20. března. Je to dvanácté znamení v pořadí a je ovlivňováno planetami Neptunem a Jupiterem. Ryby jsou považovány za znamení proměnlivé a jsou spojeny s elementem vody.

Charakteristiky spojované se znamením Ryb:

 1. Empatie a citlivost: Ryby jsou známé svou vysokou mírou empatie a schopností vcítit se do pocitů a potřeb druhých lidí. Jsou velmi citlivé a mohou vnímat i jemné emocionální nuance.

 2. Intuice a kreativita: Mají silnou intuici a často jsou kreativní. Jsou schopni vidět věci z neobvyklých úhlů a přinášet nové perspektivy.

 3. Romantika: Ryby jsou často romantické a snílkovité. Mají tendenci propadat do fantazií a toulavých myšlenek.

 4. Náklonnost k duchovnu: Mají zájem o duchovno a hledání hlubšího smyslu života. Často mají sklony k meditaci, introspekci a hledání vnitřní rovnováhy.

 5. Tolerance: Ryby obvykle respektují různorodost názorů a nejsou kritické vůči odlišnostem. Mají tendenci hledat sjednocující prvky mezi lidmi.

 6. Touha uniknout: Někdy mohou mít sklony unikat od realitních problémů a vyhýbat se konfrontaci. Mohou se stáhnout do svého vlastního světa.

 7. Přizpůsobivost: Ryby jsou proměnlivým znamením a často jsou schopny se přizpůsobit různým situacím a lidem.

Astrologie je kontroverzní téma a neexistuje vědecký důkaz pro to, že poloha hvězd a planet v okamžiku narození by měla přímo ovlivňovat osobnost nebo osud jednotlivce. Nicméně mnoho lidí věří, že znamení zvěrokruhu jim mohou poskytnout určitý druh introspektivy nebo směru v životě.

Důležité je si uvědomit, že astrologie je spíše náboženský nebo spirituální koncept než vědecký, a měla by být brána s ohledem na individuální víru a přesvědčení.

Náramky podle znamení zvěrokruhu